Αρχιερατικά άμφια

Ιερατικά άμφια

Διακονικά άμφια

Επιτραχήλια

Ομόφορα

Καλύμματα Αγίας Τραπέζης

Καλύμματα Δισκοπότηρα

Επιτάφια

Λάβαρα

 

(Whatsapp)0040755140777

(Viber)

0030 6942 414 334

0030 23770 23623
Ιερομόναχος Δαβιδ, Λακκοσκητη, 63086 Καρυες, Τ.Θ 26, Αγιον Ορος, Ελλαδα