Αρχιερατικά άμφια

Ιερατικά άμφια

Διακονικά άμφια

Επιτραχήλια

Ομόφορα

Καλύμματα Αγίας Τραπέζης

Καλύμματα Δισκοπότηρα

Επιτάφια

Λάβαρα

0030 6942 414 334
(WhatsApp & Viber)
0030 23770 23623
Ιερομόναχος Δαβιδ, Λακκοσκητη, 63086 Καρυες, Τ.Θ 26, Αγιον Ορος, Ελλαδα